365 GÜN, 24 SAAT
Daimi Xidmət
012 404 44 69

GÖZ YAŞI YOLLARININ CƏRRAHİYYƏSİ

Göz yaşının əsas funksiyası gözləri yad cismlərdən qorumaq, göz sağlamlığı üçün davamlı yağlamanı və şəffaflığı təmin etməkdir. Gözün ön hissəsi göz yaşı ilə fasiləsiz yuyulur. Göz səthinin üzərində yuyan maye və ziyanverici maddələr göz yaşı yolu ilə buruna, sonra isə, boğaza ötürülür. Bu yolda olan maneələr sulama və göz ifrazatına gətirib çıxarır. Göz yaşı yolunun cərrahiyyəsi, bu sahədə xəstəliklər ilə məşğul olan cərrahiyyənin sahəsidir.

Göz quruluğu

Göz quruluğunun kliniki əlamətləri göz yaşı çatışmazlığın səviyyəsindən asılıdır. Göz yaşı çatışmazlığı, təsadüfi yüngül yanma hissi, sulama və qızarmadan başlayır, görmə qabiliyyəti və həyat üçün təhlükəli olan ağır hallarla bitə bilər.

Göz yaşı yollarının tıxanılmasının müalicəsi

Nümunələrin götürülməsi

Göz yaşı yolunun tıxanılması sulama və iltihaba gətirir. Əgər uşağın 1,5 yaşınadək kanal təmizlənməyibsə, nümunələrin götürülməsi üsulundan istifadə edirlər. Bu ümumi anesteziya altında keçirilir, 5-10 dəqiqə davam edir.

Cərrahi müdaxilə (DSR)

Böyüklərdə tıxanılmış yolun təmizlənməsi əvəzinə, göz yaşı torbası və burun arasında yeni kanal açılır. Cərrahi əməliyyat dəri və ya burun vasitəsi ilə aparılır.

SÜRƏTLİ GÖRÜŞ