365 GÜN, 24 SAAT
Daimi Xidmət
012 404 44 69

KİMYƏVİ YANIQLAR

Evdə və ya sənayedə istifadə olunan səth təmizləyici və kimyəvi maddələr buynuz qışanı və okulyar səthi ciddi zədələyə bilər. Zədələnmə zamanı gözləri külli həcmdə təmiz su ilə yumaq və yaxındakı göz klinikasına müraciət etmək lazımdır. Okulyar səthi xüsusi toxuma ilə örtən dərman vasitələri, kök hüceyrə transplantasiyası və çox ağır hallarda buynuz qişa transplantasiyasıtələb oluna bilər.

SÜRƏTLİ GÖRÜŞ