365 GÜN, 24 SAAT
Daimi Xidmət
012 404 44 69

KONTAKT LİNZALARDAN NECƏ İSTİFADƏ ETMƏK

Linzalardan istifadə edərkən

 • Linzaları qabından çıxardın.
 • Linzaların tərs üzünə çevrilməməsinə diqqət verin. Əgər çevriliblərsə, onları düz vəziyyətə gətirin. (Linzanın qıraqları yuxarı yönəlməlidir)
 • Sol əlinizin orta barmağı ilə üst göz qapağını qaşa doğru dartın.
 • Linzanı sağ əlinizin şəhadət barmağının ucuna qoyun, sağ əlinizin orta barmağı ilə alt göz qapağını aşağı dartın. Sonra şəhadət barmağınız ilə linzanı səliqə ilə göz bəbəyinə qoyun.
 • Linzanı bu halda saxlayıb, gözlərinizi aşağı salıb linzanın yerində oturmasını təmin edin. Sakitcə göz qapaqlarını buraxın.
 • Həmən hərəkətləri sol linza ilə görün.

Linzaları çıxararkən

 • Əllərinizi tam yuyub qurudun.
 • Gözlərinizi yuxarı qaldırın. Sol əlinizlə üst göz qapağını yuxarı dartın, sağ əlinizin orta barmağı ilə alt göz qapağını saxlayıb şəhadət barmağınızı linzanın aşağı kənarına qoyun.
 • Şəhadət barmağınızla linzanı bəbəkdən aşağı tərəfə itələyin, ehtiyatla böyük və şəhadət barmağınızın arasında linzanı gözdən götürün.
 • Dirnaqlarınızdan ehtiyatlı olun.

Linzaların təmizlənməsi

 • Linzanı ovucunuza qoyun.
 • Kontakt linzaların təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulan məhluldan bir neçə damcı linzanın üstünə damızdırın.
 • Şəhadət barmağınızla hərəkət edərək (dırnaqlardan ehtiyatlı olun) linzanın hər iki tərəfini yüngülcə sürtün.
 • Linzaları müntəzəm təmizləyərək siz onların üzərində yaranan çöküntü təbəqəsini götürmüş olursuz.

Linzaların yuyulması

 • Linzaları təmizlənməsindən sonra, onları məhlulda yuyun.
 • Linzaları hər vaxt yuyarkən siz onları təmizləmiş, linzaların üzərində olan çöküntü və toz təbəqəsini götürmüş olursuz.
SÜRƏTLİ GÖRÜŞ