365 GÜN, 24 SAAT
Daimi Xidmət
012 404 44 69

KONYUNKTİVA

Konyunktivitin əlamətləri nədir?​

 • Artan yaşaxma ​
 • Gözdə ağrı
 • Gözün qaşınması
 • Gözdə həddən artıq ifrazat
 • Səhərlər göz qapaqlarının yapışması

Konyunktivitin səbəbləri

 • ​İnfeksiyalar (virus və bakteriya infeksiyaları)
 • Allergiyalar
 • Ətraf mühit amilləri

Konyunktivitin müalicəsi

Yaşaxma və narahatlığı minimuma endirmək üçün oftalmoloq göz damcıları yaza bilər. Müalicə üçün vaxtında və dəqiq antibiotik müalicəsi vacibdir. Gözlərdə ifrazatla müşaiət olunan bakterial və virus konyunktiviti yoluxucu xəstəlikdir.

Konyunktival şişlər

 • Kistalar: Konyunktival toxumadan yaranan kistaları təmizləyin.
 • Papilloma: İnsan papillomavirusu ilə bağlı hissələrə ayrılan törəmələr (virusla bağlı ziyillər). Bu törəmələr ayaqlı və ayaqsız ola bilər.
 • Konyunktivanın intraepitelial neoplaziyası: Gülkələm növlü intraepitelial xərçəng, ağ ləkə və ya jelatinə bənzər görkəm.
 • Buynuz qişa karsinoması: Buynuz qışası və konyunktiva arasında sərhəddə yerləşən ağ ləkəyə bənzər qabarıq törəmələr.
 • Melanositar nevus (xal), melanositoz və melanoma: Bədənin müxtəlif yerlərində rast gəlinən açıq və ya tünd qəhvəyi rəngli xallar. Yaş artdıqca rəngin tündləşməsi əhəmiyyətlidir.
 • Limfoid elementlərin hiperplaziyası və limfomalar
 • Epibulbar dermoid və ya dermolipomalar: Buynuz qışası və konyunktiva arasında sərhəddə yerləşən ağ rəngli, günbəz formalı qabarıq törəmələr. Onlar adətən alt yarımkürədə yerləşir.​

Müalicə yalnız cərrahi üsulla bu törəmələrin kəsilməsi ilə aparılır. Cərrahi əməliyyatından sonra təkrar yaranmasının qarşısını almaq üçün, şişin yerləşdiyi yeri müxtəlif dərman vasitələri ilə işləmək, əməliyyatdan sonra xüsusi göz damcılarından istifadə etmək.

SÜRƏTLİ GÖRÜŞ