FEMTOSANİYƏ LAZERİ (İNTRALAZE)

FEMTOSANİYƏ LAZERİ (İNTRALAZE)

Femtosaniyə lazer üsulu ilə, miopiya, hiperopiya və astiqmatizm kimi görmə qüsurların refraktiv cərrahiyyə yolu ilə müalicəsində istifadə edilən yeni lazer texnologiyasıdır. Bıçaq əvəzinə lazer şüası ilə kəsiyin açılması təhlükəni minimuma endirir. Femtosaniyə lazerin köməyi ilə fərdiləşdirilmiş kəsiyin açılması cərrahi əməliyyatın potensial uğurlulğunu artırır. Femtosaniyə lazerinin köməyi ilə buynuz qişanın üzərində incə kəsiyin açılması, buynuz qişanın göstəricilərinə görə müəyyən xəstələr üzərində aparılması cərrahlar tərəfindən tövsiyə edilir

Bıçaqla lazer əməliyyatı: 

  • Nəzərdə tutulmamış cərrahi nəticələr, qapaqcıqda yırtıqlar
  • Nazik buynuz qişası olan xəstələrə daha yüksək təhlükə
  • Yüksək dioptriyalı xəstələr üzərində belə əməliyyatların qeyri-mümkünlüyü
  • Lazer əməliyyatından sonra daha yüksək quru göz təhlükəsi

Bıçaqsız Femtosaniyə lazeri: 

  • Mükəmməl nəticələr, daha yüksək uğurluluq dərəcəsi, nazik buynuz qişası olan xəstələrdə istənilən qalınnıqda qapaqcıqların açılmasının mümkünlüyü və az təhlükəsi
  • Yüksək dioptriyalı xəstələr üzərində belə əməliyyatların mümkün olması
  • Lazer əməliyyatından sonra daha aşağı quru göz təhlükəsi
SÜRƏTLİ GÖRÜŞ