HƏKİMLƏR

Op. Dr. SEDA MÜTEVELLİ

Doğum Yeri ve Tarihi

Kastamonu, 1975

Bildiği Yabancı Diller

İngilis

Eğitim Durumu

2008 – 2009 Harvard Medical School (Boston, ABD)
Sağlık Bakanlığı Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyovasküler Cerrahi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Göz Xəstəlikləri Mütəxəssisi

Kitaplar

Mutevelli, F.Bağırıcı, Y.Günal, G. Karakoç “ UTS Fizyoloji ” TUS Eğitim Yayıncılık; Yayın yılı: 2010
Mutevelli“Optimum Çalışma Soruları Fizyoloji- Histoloji- Embriyoloji” Klinisyen Yayınevi; Yayın yılı: 2008
Mutevelli, F.Bağırıcı, O. Erbaş “Optimum Çıkmış Tus soruları Fizyoloji- Histoloji- Embriyoloji” Klinisyen Yayınevi; Yayın yılı: 2008


Bilimsel Çalışmaları

 • S. Mutevelli, K. Elmas,A. Altınsoy, “ Çift Optik Disk mi? Peripailler Kolobom mu?” TOD 45. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2011 – Poster Sunumu
 • Elmas,S. Mutevelli, A. Altınsoy, “ Vitrektomi öncesi Anti VEGF zamanlaması ” TOD 45. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2011 – Poster Sunumu
 • S. Mutevelli, K. Elmas, Ö. Bilen, A. Altınsoy, “Effect of Cataract Surgery Combined with Intravitreal Bevacizumab İnjection on Progression of Diabetic Retinopathy ” European Society of Cataract and Refractive Surgeons, XXIX. Congress; Vienna-Austria, Eylül 2011 – Poster Sunumu
 • M . Citirik, S. Mutevelli, , S.S. Ozkan, N.Kabataş, O.Zilelioğlu “Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Gelişen Subfoveal Koroid Neovaskülarizasyonlarının Tedavisinde Fotodinamik Tedavi Uygulamasının Geç Dönem Sonuçları” Turkiye Klinikleri J Ophthalmology 2009, Sayı 18, No: 4 ; 216-222
 • M . Citirik, S. Mutevelli, , S.S. Ozkan, E.Kabatas , O.Zilelioğlu “Proliferatif Diyabetik Retinopatili Hastalarda Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Nüks Vitre İçi Kanamaları” Journal of Retina –Vitreous 2008, Cilt 16, Sayı 4; 273-277
 • Ozdamar, S. Mutevelli, U. Han, D. İleri, B. Onal, O. Ilhan, J. Karakaya,O. Zilelioglu “A Comparative Study of Tissue Glue and Vicryl Suture for Closing Limbal-Conjunctival Autograft and Histologic Evaluation after Pterygium Excision” Cornea Vol.27 Numbers :5, 552-558, June -2008 )
 • Batman, Y. Ozdamar, O. Aslan, K. Sonmez, S. Mutevelli, G. Zilelioglu “Tissue Glue in Sutureless Vitreoretinal Surgery for the Treatment of Wound Leakage” Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging Vol. 39 Numbers: 2 March/April 2008
 • Citirik, S. Mutevelli, , S.S. Ozkan, E.Soykan, O. Aslan, , E.Kabatas “ Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonlu Olgularda Gelişen Foveal Koroidal Neovaskülarizasyonlarda Fotodinamik Tedavi Sonuçları” MN Ophthalmology 2008, Sayı 15, No: 1 ; 23-26
 • S. Mutevelli, M. Citirik, S.S. Ozkan, E. Soykan, N. Kabatas, O. Zilelioglu “Vitreus içi Kanamalarında Etiyoloji ve Klinik Bulgular ” TOD 41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Kasım 2007 – Poster Sunumu
 • S. Mutevelli, M. Citirik, S S. Ozkan, E. Soykan, E. Kabatas, O. Zilelioglu “ Rekürrens Vitreus içi Kanamalarında Etiyoloji ve Klinik Bulgular ” TOD 41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Kasım 2007 – Poster Sunumu
 • S S. Ozkan, E. Soykan, S. Mutevelli, N. Berker, M. Citirik “Trabeülektomi Sonrası Gelişen Koroid Dekolmanlarında Risk Faktörleri ve Cerrahi Seçiminin Etkisi” TOD 41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Kasım 2007 – Poster Sunumu
 • Aktas, M. Citirik, C. Batman, E. Kabatas, S.Mutevelli,S.S. Ozkan, O. Zilelioglu “Retina Pigment Epitel Distrofilerinde Oküler Bulgular ” TOD 41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Kasım 2007 – Poster Sunumu
 • Simsek, M. Citirik, A.B. Çankaya, S. Mutevelli, A., Batman, O.Zilelioglu “Outcome of Releasable Suture Trabeculectomy” Journal of Glaucoma-Cataract 2007 Volume: 3 Numbers 2; 171-174
 • Batman, Y. Ozdamar, O. Aslan, K. Sonmez, S. Mutevelli, G. Zilelioglu “Using Tissue Glue For the Closure of Scleral Sites in Vitreoretinal Surgery” Journal of Retina –Vitreous 2007, Volume 15, Numbers 4; 243-248
 • Acaroglu ,Y.Ozdamar, S.Mutevelli,O.Zilelioglu “It is not what you have already diagnosed? ” 8th European Neuro-ophthalmology Society Meeting Istanbul-Turkey , May 2007 – Poster Session
 • Batman, Yasemin Ozdamar, K. Sonmez, S. Mutevelli, O. Aslan, G. Zilelioglu “Using Tissue Glue for Closing Site Ports in Vitreoretinal Surgery” American Academy of Ophthalmology, The Eye M.D Association, Las Vegas, Nevada , November 2006, Video Presentation
 • S. Mutevelli, Y. Ozdamar, D. Ileri, N. Aktas, O. Zilelioglu, B. Unal, U. Han, O. Ilhan “ Konjunktival Otogreftli Pterjium Cerrahisinde Doku Yapiştırıcıları Kullanımının Klinik ve Histolojik Değerlendirilmesi” TOD 40. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2006 – Sözlü Sunum
 • Ozdamar, C. Batman, O. Aslan, K. Sonmez, S. Mutevelli, O. Zilelioğlu “Vitroretinal Cerrahide Doku Yapıştırıcıları Kulanımı” TOD 40. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2006 – Sözlü Sunum
 • S. Mutevelli, S.S. Ozkan, E. Soykan, M. Citirik, O. Arslan, E. Kabatas “Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonlu Olgularda Gelişen Foveal Koroidal Neovaskülarizasyonlarda Fotodinamik Tedavi Sonuçları” TOD 40. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2006 – Poster Sunumu
 • Aktas, D. Ileri, G. Acaroglu, E. Kabatas, S. Mutevelli, O. Zilelioğlu “İris Pigment Epitel Kistlerinde Cerrahi Tedavi” TOD 40. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2006 – Poster Sunumu
 • H. Mutluay, E. Kabatas, R. Gursel, N. Aktas, S. Mutevelli, K. Teberik “Restriktif Şaşılıklarda Yüksek Miyopi” TOD 40. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2006 – Poster Sunumu
 • Simsek, M. Citirik, A. Batman, S. Mutevelli, O. Zilelioglu “Alınabilir Sütürlü Trabekülektomi ile Standart Trabekülektomi Cerrahisinin Komplikasyonları ve Etkinliğinin Karşılaştırılması ” TOD 39. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Eylül 2005– Poster Sunumu
 • S. Mutevelli, N. Berker, U. Elgin, E. Soykan, S.S. Ozkan, O. Zilelioglu “Behçet Hastalığındaki Retinal Ven Oklüzyonu İnsidansının Belirlenmesi” TOD 39. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Eylül 2005– Poster Sunumu
 • S. Mutevelli, Y. Ozdamar, E. Soykan, N. Aktas, O. Zilelioglu “Eksternal Dakriosistorinostomilerde Uygulanan Silikon Tüp İntübasyonunun Prognoza Etkisi” TOD 39. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Eylül 2005– Poster Sunumu
 • Simsek , M. Citirik, A.Batman, S. Mutevelli, O. Zilelioglu “Efficacy and Complications of Releasable Suture Trabeculectomy and Standard Trabeculectomy ”International Ophthalmology Volume 26, Numbers 1-2 / April, 2005
 • S. Songur, S. Mutevelli, S.S. Ozkan, E. Soykan, T. Bicer “Bilateral Visual Loss In a Patient With Systemic Lupus Erythematosus And Antiphospholipid Syndrome” TOD 38. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2004 – Olgu Sunumu
 • S. Mutevelli, E.Soykan, N.Berker, S.S. Ozkan, E.Kabatas “Vogt-Koyanagi Sendromlu Genç Adult Hasta ” TOD 38. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2004 – Olgu Sunumu

Vaka Deneyimi

15.000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi

Kuruluşlar

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)
Türk Tabibler Derneği (ATO) Ankara Tabib Odası
Embassy CES English Language Course Boston- ABD ( Eyaletler arası Kompozisyon yarışması – Aralık 2008)
Kanal 04 televizyonunda ‘Sağlık Köşesi’ programı yapımcı ve sunucu ( 2009-2011)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dağcılık Sporcu Lisansı Ağrı Dağcılık Federasyonu
Yedikule Hayvan Barınakları Derneği
Türkiye Erozyonla Mücadele ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)

Uzmanlık Alanları

 • GENEL GÖZ MÜAYİNƏSİ
 • KATARAKTA
 • REFRAKTİV CƏRRAHİYYƏ
 • OKULOPLASTİKA

Çalıştığı Merkezler

 • Azerbaycan - Baki
 • Ankara - Keçiören
 • Ankara - Tunus

Yayınlar