İndi Axtar *4469 - 365 GÜN, 24 SAAT DAİMİ XİDMƏT
Op. Dr. Fevzi Akkan
Op. Dr.
Fevzi Akkan
Göz Xəstəlikləri Mütəxəssisi
İstanbul - Etiler Randevu Al

Ulusal ve Uluslararası Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Outcomes of 23-gauge pars plana vitrectomy in vitreoretinal diseases. Akçay Bİ, Uyar OM, Akkan F, Eltutar K. Clin Ophthalmol. 2011;5:1771-6. doi: 10.2147/OPTH.S23910. Epub 2011 Dec 14.
 • Dynamic Contour Tonometry and Goldmann Applanation Tonometry: Difference of Intraocular Pressure Values Between Eyes with and without Glaucomatous Damage in Thin Corneas. Umurhan Akkan JC, Akkan F, Sezgin Akcay BI, Ayintap E, Tuncer K. Klin Monbl Augenheilkd. 2015 Oct;232(10):1190-7. doi: 10.1055/s-0041-104772. Epub 2015 Oct 29. German. PMID:26512850
 • Vitreoretinal surgery for retained lens fragments after phacoemulsification. Murat Uyar O, Kapran Z, Akkan F, Cilsim S, Eltutar K. Eur J Ophthalmol. 2003 Jan-Feb;13(1):69-73.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Yırtıklı Retina Dekolmaniarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Sonuçlarımız The Results of Classical Retinat Detachment Surgery Pelformed to Rhegmatogenous Retinat Detachments Fevzi Akkan, Kadir Eltutar, Osman Murat Uyar, Öznur İşcan Uzunlulu (Istanbul Med J 2008; 9: 169-173)
 • Göz içi yabancı cisim olgularında vitreoretinal cerrahi sonuçlarımız / Vitreoretinal surgery outcomes in patients with ıntraocular foreign body AKKAN, Fevzi; DİNÇ, Dinçer; Uyar, Osman Murat; ELTUTATR, Kadir Retina Vitreus 2011,19(1):16-21
 • Pnömatik retinopeksi sonuçları / Pneumatic retinopexy results UYAR, Osman Murat; AKKAN, Fevzi; ERYİĞİT, Tamer; ELTUTAR, Kadir Retina Vitreus 2009,17(1):28-31
 • Kombine 23 gauge pars plana vitrektomi İle fakoemulsifikasyon cerrahisi sonuçlarımız / Combined 23 gauge pars plana vitrectomy and phacoemulsification YURTSEVER, Yusufcan; AKKAN Fevzi; UYAR, O. Murat; ELTUTAR, Kadir İstanbul Tıp Dergisi 2009,10(4):167-169
 • Postoperatif endoftalmi olgularına 23 gauge parsplana vitrektomi sonuçlarımız / Our 23 gauge pars plana vitrectomy results for postoperative endophthalmitis. YURTSEVER, Yusufcan; AKKAN Fevzi; UYAR, O. Murat; ELTUTAR, Kadir İstanbul Tıp Dergisi 2009,10(4):160-163, Ref:16 Dil/Language: Türkçe - Turkish, Veritabanı: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları
 • Üveitli hastalarda fakoemülsifikasyon yöntemiyle katarakt cerrahisi özellikleri ve sonuçları / Phacoemulsification cataract extraction and posterior chamber intraocular lens implantation in patients with uveitis AKÇETİN, Tülay, Alpar; AKKAN, Fevzi; ELTUTAR, Kadir Türk Oftalmoloji Gazetesi 2005,35(2):113-117
 • Fakoemülsifikasyon cerrahisinde korneal insizyon boyutunun cerrahi astigmatizmaya etkisi / The effect of corneal incision size on surgically induced astigmatism in phacoemulsification surgery ÖĞRETEN, Özgür; AKKAN, Fevzi; UMURHAN, Jülide C. ELTUTAR, Kadir Türk Oftalmoloji Gazetesi 2005,35(2):110-112
 • Arka kapsül perforasyonu ve sulkus göz içi lens implantasyonu sonrası göz içi basıncı değişimlerinin kapsül içi göz lens implantasyonu ile karşılaştırılması / Comparison of the intraocular pressure changes in cases with sulcus fixated intraocular lens implantation after posterior capsule perforation and capsular bag implantation UMURHAN, Jülide C. AKKAN, Fevzi; ÖZVEREN, Filiz; ELTUTAR, Kadir Türk Oftalmoloji Gazetesi 2004,34(5):349-353
 • DIOD Laser Siklofotokoagülasyon Sonrası Gelişen Kornea Komplikasyonlarında Takip ve Tedavi Sonuçlarımız Our Follow-up and Treatment Resultsfor Developing Corneal Complications After the Diode Laser Cyclophotocagulation Esra Kasapoğlu, Fevzi Akkan, Kadir Eltutar, Tülay Alpar Akçetin (Istanbul Med J 2009; 10: 88-90)
 • Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens Implantasyonu lntraocular lens implantation in the sulcus in eyes with posterior capsule tear during phacoemulsification Dilek Erdoğan Abul, Fevzi Akkan, Kadir Eltutar, Semih Cilsim, Tülay Alpar Akçetin (Istanbul Med J 2008; 9: 119-124)
 • Arka Polar Kataraktiarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçları The results of phacoemulsijication in posterior polar cataracts Yusufcan Yurtsever, Fevzi Akkan, Kadir Eltutar (Istanbul Med J 2006; 7: 12-15)
 • Kapsül Bütünlüğü Bozulan Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçları Clinical Reesults of Patients with Posterior Capsule Tear Developed During Phacoemulsifıcation Surgery Hatice Kaya, Fevzi Akkan, Kadir Eltutar (Istanbul Med J 2006; 7: 17-19)
 • Diabetik Retinopatide Pars Plana Vitrektomi Sonuçları Pars Plana Vitrectomy in Severe Proliferative Diyabetik Retinopathy Elif Karagöz, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Kadir Eltutar (Istanbul Med J 2006; 7: 24-27)
 • Künt Göz Travmaların Klinik Degerlendirilmesi Clinical Evaluation Of Blunt Eye Traumas Meltem Duman, Fevzi Akkan, Jülide C. Umurhan, Kadir Eltutar (Istanbul Med J 2004; 5: 22-26)
 • Primer Açık Açılı Glokom Hastalarında Betaksolol HCI ve Karteolol’ün Oküler Kan Akımı Üzerine Etkileri The Effects of Betaxolol HCI and Carteolol on OcularBlood Flow in Cases With Primary Open Angle Glaucoma Jülide C. Umurhan, Fevzi Akkan, Dilek Türkmen, Özgür Kılıçkesmez, Kadir Eltutar (Istanbul Med J 2004; 5: 1-4)
 • Arka Kapsül Perforasyonu ve Sulkus Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonrası Göz içi Basıncı Değişimlerinin Kapsül İçi Göz İçi Lens İmplantasyonu ile Karşılaştırılması Comparison of the Intraocular Pressure Changes inCases With Sulcus Fixated Intraocular Lens Implantation After Posterior Capsule Perforationand Capsular Bag Implantation Jülide C. Umurhan, Fevzi Akkan, Kadir Eltutar (Istanbul Med J 2004; 5: 1-4)
 • Fuchs’ üveit sendromu olan olgularda fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisi sonuçlarımız / Phacoemulsification cataract surgery results in patients with fuchs’ uveitis syndrome AKÇETİN, Tülay Alpar; DİNÇER, Nurhan; AKKAN, Fevzi; SARICI, Kübra Kesekoğlu; ELTUTAR, Kadir MN Oftalmoloji 2013,20(1):24-28
 • Vitreoretinal cerrahi anestezisinde sub-Tenon prilokain ile prilokain-bupivakain kombinasyonunun ağrı skoru karşılaştırılması / Comparison of the effects of sub-Tenon prilocain and combination of prilocain and bupivacain on pain in vitreoretinal surgery ABUL, Dilek; UYAR, O. Murat; AKKAN, Fevzi; ELTUTAR, Kadir Retina Vitreus 2011,19(4):257-261
 • Katarakt cerrahisi sonrası gelişen yoğun arka kapsül opasifikasyonlarında pars planadan 25 gauge ile yaklaşım sonuçlarımız / Our 25 gauge pars plane approach results for the developing dense posterior capsule opasifications after the cataract surgery DİNÇ, Dinçer; UYAR, O. Murat; AKKAN Fevzi; EKİZOĞLU, Ahmet; ELTUTAR, Kadir İstanbul Tıp Dergisi 2009,10(3):133-136
 • Psödofakik yırtıklı retina dekolmanı tedavisinde 23 gauge pars plana vitrektomi sonuçlarımız / Our results of 23 gauge pars plana vitrectomy for the treatment of pseudophakic rhegmatogenous retinal detachment ERYİĞİT, Tamer; UYAR, Osman Murat; AKKAN, Fevzi; ELTUTAR, Kadir Türk Oftalmoloji Gazetesi 2009,39(4):276-282
 • Subhyaloid hemorajili hastalarda Nd: YAG laser posterior hyaloidotomi uygulaması sonuçlarımız / Our results of Nd: YAG laser posterior hyaloidotomy in patients with subhyaloid hemorrhages ERYİĞİT, Tamer; KASAPOĞLU, Esra; AKKAN, Fevzi; ELTUTAR, Kadir Türk Oftalmoloji Gazetesi 2009,39(3):211-215
 • Oküler hipertansiyon, normotansif glokom ve normal gözlerde santral kornea kalınlığı / Central corneal thickness in eyes with ocular hypertension, normotensive glaucoma and healthy eyes ÖZVEREN, Filiz; ELTUTAR, Kadir; AKKAN, Fevzi; TÜRKMEN, Dilek; UMURHAN, Jülide MN Oftalmoloji 2003,10(4):344-346, Ref:15
 • Psödoeksfoliasyon Sendromulu Gözlerde Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları ve Ön Kamara Derinliği İlişkisi T Oft Gaz, 32,431-435, 2002 Jülide Umurhan, Kadir Eltutar, Fevzi Akkan, Tülay Akçetin, Filiz Özveren
 • Transkonjonktival 23 Gauge Vitrektomi Sonrası Göz Içi Basıncı Düzeyleri Evaluation of Intraocular Pressure After 23 Gauge Vitrectomy N. Demet Özçelik, Murat Uyar, Fevzi Akkan, Kadir Eltutar (Istanbul Med J 2008; 9: 61-63)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Argus 2 Retinal Implant Postoperatif Rehabilitasyon Fevzi Akkan,Nilüfer Ünal,Nur Acar,Ionnis Pallikaris (49. Türk Oftalmoloji Kongresi 2015 Sözlü Sunu)
 • Argus 2 Retinal Protez Sistemi Için Hasta Seçimi Ve Hazırlanması (49. Türk Oftalmoloji Kongresi 2015) Nilüfer Köylüoğlu Ünal , Nur Acar , Fevzi Akkan , Ionnis Pallikaris Dünyagöz Hastanesi(49. Türk Oftalmoloji Kongresi 2015 Sözlü Sunu)
 • Argus 2 Retina Implantı Cerrahi Uygulamamız Nur Acar, Fevzi Akkan, Nilüfer Ünal,Ionnis Pallikaris Dünyagöz Hastanesi Etiler,İstanbul (49. Türk Oftalmoloji Kongresi 2015 Sözlü Sunu)
 • Yurdumuzda Yapılan Ilk Argus 2 Retinal Implant Cerrahisi Nur Acar Göçgil, Fevzi Akkan Dünyagöz Hastanesi Etiler,İstanbul (49. Türk Oftalmoloji Kongresi 2015 Sözlü Sunu)
 • Tod 40. Ulusal Kongresi
 • Küçük Pupilla Dilatasyon Teknikleriyle Fakoemülsifikasyon Cerrahisinin Özellikleri Fevzi Akkan,Tülay Akçetin,Betül Sezgin,Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • 25 Gauge Sütürsüz Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Fevzi Akkan,Murat Uyar,Ayşegül Kocabora,Serdar Aktaş,Tamer Eryiğit,Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • Ön Kamara Ve Pars Plana Yoluyla Silikon Yağı Çıkartılması Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Demet Özçelik, Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • Evre D Proliferatif Vitreoretinopatiyle Komplike Retina Dekolmanlarında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Murat Uyar, Mehmet Samancıoğlu, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • Arka Polar Kataraktlarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Yusufcan Yurtsever, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • Kapsül Bütünlüğü Bozulan Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Hatice Kaya, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • Katlanabilir Skleral Fiksasyonlu Arka Kamara Göziçi Lens Implantasyonu Klinik Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Erkan Bulut, Semih Cilsim, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • Subhyaloid Hemorojilerde Nd-Yag Laser Posterior Hyaloidotomi Uygulaması Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Tamer Eryiğit, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • 25 Gauge Pars Plana Silikon Alınması Fevzi Akkan, Murat Uyar, Ayşegül Kocabora, Serdart Aktaş, Tamer Eryiğit, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • Diabetik Retinopatide Pars Plana Vitrektimi Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Murat Uyar, Erkan Bulut, Kadir Eltutar, Elif Karagöz Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • Göziçi Yabancı Cisimlerde Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Tamer Eryiğit, Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • Pars Plana Vitrektomide Triamsinolon Uygulama Sonuçları Fevzi Akkan, Murat Tetik, Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • Pnömatik Retinopeksi Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Murat Uyar, Serdar Aktaş, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştıma Hastanesi
 • Tod 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
 • Vitrektomi Sonrası Katarakt Gelişen Hastalarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçları Fevzi Akkan, Murat Uyar, Kadir Eltutar Ssk. Ist. Samatya Eğitim Hastanesi
 • Tod 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
 • Grid Laser Fotokoagülasyonu Uygulanmış Diffüz Diyabetik Makula Ödemli Vakalarda Pars Plana Vitrektomi Ve Iç Limitan Membran Soyulması Fevzi Akkan, Murat Uyar, Julide Canan Umurhan, Filiz Özveren Kadir Eltutar Ssk Ist. Samatya Eğitim Hastanesi
 • Tod 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
 • Primer Açık Açılı Glokomlu Hastalarda Betaxolol Ve Carteolonün Oküler Kan Akımı Üzerine Etikeri Fevzi Akkan, Dilek Türkmen, Özgür Kılıçkesmez, Kadir Eltutar Ssk. Istanbul Eğitim Hastanesi
 • Psödofak Retina Dekolmanlarında Cerrahi Tedavi Fevzi Akkan, Murat Uyar, Julide Canan Umurhan, Kadir Eltutar Ssk Istanbul Samatya Eğitim Hastanesi
 • Tod 41. Ulusal Kongresi
 • Proliferatif Diyabetik Retinopatilerde 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Fevzi Akkan, Murat Uyar, Tamer Eryiğit, Yusufcan Yurtsever, Demet Özçelik, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Transkonjonktival 23 Gauge Vitrektomi Sonrası Göz Içi Basıncı Düzeyleri Fevzi Akkan, Demet Özçelik, Murat Uyar, Yusufcan Yurtsever, Betül Sezgin, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Transkonjonktival 23 G Vitrektomiyle Ilk 400 Olgudaki Gözlem Ve Deneyimlerimiz Fevzi Akkan, Murat Uyar, Betül Sezgin, Demet Özçelik, Yusufcan Yurtsever, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • 25 Gauge Transkonjonktival Aktif Silikon Yağı Çıkarılması Fevzi Akkan, Yusufcan Yurtsever, Murat Uyar, Tamer Eryiğit, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • 23 Gauge Transkonjunktival Sütürsüz Vitrektomi Ile Ilk Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Murat Uyar, Yusufcan Yurtsever, Tamer Eryiğit, Kadir Eltutar
 • Vitreusa Düşen Nükleus Parçalarının Tedavisinde 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Fevzi Akkan, Murat Uyar, Tamer Eryiğit, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Pars Plana Vitrektomi Sonrası Katarakt Gelişen Hastalarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçları Fevzi Akkan, Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Epiretinal Membran Cerrahisinde 25 Gauge Pars Plana Vitrektomi Fevzi Akkan, Murat Uyar, Kadir Eltutar, Tamer Eryiğit Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Kombine Fakoemülsifikasyon Ve Transpupiller Aktif Silikon Yağı Boşaltılması Fevzi Akkan, Murat Tetik, Murat Uyar, Tamer Eryiğit, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Yırtıklı Retina Dekolmanlaında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Öznur Işcan, Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Vitreusa Lens Diklokasyonlarında Pars Plana Fakofragmantasyon Fevzi Akkan, Ahmet Ekizoğlu, Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Yag Laser Posterior Kapsülotomi Sonrası Ani Göz Içi Basıncı Artışını Önlemede Brimonidin %0.2 Ile Apraklonidin %0.5 Etkilerinin Karşılaştırılması Fevzi Akkan, Tamer Eryiğit, Murat Tetik, Kadir Eltutar, Yusufcan Yurtsever, Istanbul Eğitim Ve Araştırma HastanesiT
 • Tod 42. Ulusal Kongresi
 • Epiretinal Membran Bulunan Olgularda 23 Gauge Vitrektomi Ile Kombine Katarakt Cerrahisinin Vizüel Prognoza Etkisitext Nilgün Demet Özçelik, Osman Murat Uyar, Fevzi Akkan, Kadir Eltutar S.B Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa Intraoküler Lens Implantasyonu Fevzi Akkan, Dilek Erdoğan, Semih Cilsim, Tülay Alpar Akçetin, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Yag Lazer Posterior Kapsülotomi Sonrası Ani Göz Içi Basıncı Artışını Önlemede Brimonidin %0.2 Ile Brinzolamid %1 Etkilerinin Karşılaştırılması Tamer Eryiğit, Fevzi Akkan, Kadir Eltutar S.B Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Arka Polar Kataraktlarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Ahmet Ekizoğlu, Fevzi Akkan, Semih Cilsim, Tülay Alpar Akçetin, Murat Uyar, Kadir Eltutar S.B. Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Dıod Lazer Siklofotokogülasyon Sonrası Gelişen Kornea Komplikasyonlarında Takip Ve Tedavi Sonuçlarımız Dinçer Dinç, Fevzi Akkan, Tülay Alpar Akçetin, Esra Kasapoğlu, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Oküler Okronozis Olgu Sunumu Esra Kasapoğlu, Fevzi Akkan, Elif Karagöz, Kadir Eltutar, Özer Burnaz Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Metabolik Sendromda Gelişen Retinal Mikrovasküler Değişikliklerin Incelenmesi Nilgün Demet Özçelik, Fevzi Akkan, Osman Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Kombine 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Ile Fakoemulsifikasyon Cerrahisi Sonuçlarımız Yusufcan Yurtsever, Fevzi Akkan, O.Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Endoftalmi Olgularında 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Yusufcan Yurtsever, Fevzi Akkan, O.Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Vitrektomi Sonrası Katarakt Gelişen Hastalarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Murat Tetik, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Vitreusa Lens Dislokasyonlarında 23 G Pars Plana Vitrektomi Ve 20g Fakofragmantasyon Murat Tetik, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Silikon Yağına Bağlı Göz Içi Basıncı Artışı Gelişen Olgularda Tedavi Text Ahmet Ekizoğlu, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Dinçer Dinç, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Katarakt Cerrahisi Sonrası Gelişen Yoğun Arka Kapsül Opasifikasyonlarında Pars Planadan 25 Gauge Ile Yaklaşım Sonuçlarımız Dinçer Dinç, Osman Murat Uyar, Fevzi Akkan, Ahmet Ekizoğlu, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Vitre Içine Disloke Nükleuslarda Vitrektomi Zamanlamasının Final Vizyona Etkisi Kübra Sarıcı, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Dinçer Dinç, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Grid Laser Fotokogülasyonu Uygulanmış Diffüz Diyabetik Makula Ödemli Vakalarda Pars Plana Vitrektomi Ve Iç Limitan Membran Soyulması Kübra Sarıcı, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Tamer Eryiğit, Dinçer Dinç, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Yırtıklı Retina Dekolmanı Tedavisinde 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Fevzi Akkan,Murat Uyar,Dinçer Dinç,Yusufcan Yurtsever,Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Tod 43. Ulusal Kongresi
 • 23 Gauge Özel Ile Slikon Yağı Boşaltılması Fevzi Akkan, Murat Uyar, Tamer Eryiğit, Yusufcan Yurtsever, Dinçer Dinç, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Poster Bildiriler)
 • Özellikle Gözlerde Fakoemulsifikasyon Cerrahisi Ile Birlikte Kapsül Germe Halkası Kullanımı Fevzi Akkan, Semih Cilsim, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
 • Psödoeksfoliasyon Sendromunda Katarakt Cerrahisi Sonuçları Ayşe Tekin, Fevzi Akkan, Semih Cilsim, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
 • Proliferatif Diyabetik Retinopatide 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Yusufcan Yurtsever, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
 • Epiretinal Membran Cerrahisinde 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Yusufcan Yurtsever, Fevzi Akkan, Murat Uyar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Gös Hastalıkları Kliniği
 • Göz Içi Yabancı Cisim Olgularında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız Dinçer Dinç, Fevzi Akkan, O.Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
 • Silikon Yağı Konmuş Opere Retina Dekolmanı Olgularında Preretinal Membranın Anatomik Yerleşimi Ve Cerrahi Sonuçları Murat Tetik, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Kadir Eltutar S.B. Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
 • Diabetik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Sonrası Nüks Vitreus Hemorajilerin Değerlendirilmesi Dilek Erdoğan Abul, Fevzi Akkan, O.Murat Uyar, Kadir Eltutar S.B Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
 • Pars Plana Vitrektomi Ile Kombine Edilen Fakoemülsifikasyon Ve Intraoküler Lens Implantasyonu Sonuçlarımız Ahmet Ekizoğlu, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Tamer Eryiğit, Kadir Eltutar S.B. Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
 • Maküla Deliği Cerrahisinde Triamsinolon Asetonid Yardımıyla Iç Limitan Membran Soyulması Ahmet Ekizoğlu, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Tamer Eryiğit, Kadir Eltutar S.B. Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastasi Göz Hastalıkları Kliniği
 • Katarakt Cerrahisinde Bağlı Bilateral Nükleus Drop Gelişen Hastada Pars Plana Vitrektomi Ve Iol Implantasyonu Fevzi Akkan, Murat Uyar, Dinçer Dinç, Kadir Eltutar S.B Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
 • Retina Dekolmanı Olgularında Silikon Yağı Boşaltılması Sonrası Sonuçlarımız Kübra Sarıcı, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Kadir Eltutar, Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
 • Tod 44.Ulusal Kongresi(Poster Bildiriler)
 • Dev Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız Dinçer Dinç, Fevzi Akkan, Osman Murat Uyar, Kadir Eltutar Sb.Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Yüksek Miyopi Nedeniyle Retina Dekolmanı Gelişen Olgularda Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız Zeliha Karademir, Fevzi Akkan, Dinçer Dinç, Kadir Eltutar S.B Istanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Postoperatif Endoftalmide Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Murat Tetik, Fevzi Akkan, Osman Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Indiopatik Epiretinal Membran Cerrahisinde 25 Gauge Sütürsüz Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Murat Tetik, Fevzi Akkan, Osman Murat Uyar, Kadir Eltutar, Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Vitreus Kavitesine Düşmüş Göz Içi Lens Olgularında 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Fevzi Akkan, Dinçer Dinç, Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Idiyopatik Maküla Deliği Tedavisinde Transkonjonktival 23-Gauge Vitrektomi Sonuçları Ahmet Ekizoğlu, Fevzi Akkan, Osman Murat Uyar, Kadir Eltutar S.B Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Vitrektomi Sonrasında Katarakt Gelişen Hastalarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Ahmet Ekizoğlu, Fevzi Akkan, Osman Murat Uyar, Kadir Eltutar S.B Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Sonuçlarımız Yeliz Büyük, Fevzi Akkan, O. Murat Uyar, Dinçer Dinç, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Tod 45.Ulusal Kongresi
 • Retina Dekolmanı Tedavisinde Primer Pars Plana Vitrektomi Sonuçları Fevzi Akkan, Tuğrul Altan, Mustafa Doğan, Fatma Turna, Murat Uyar, Kadir Eltutar Istanbul Eğt. Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Koroid Neovaskülerizasyonunda Ranibizumab Tedavisinin Erken Dönem Sonuçları Erol Özer, Tekin Buyrukcu, Tuğrul Altan, Fevzi Akkan, Mustafa Doğan, Alper Ağca, Nurhan Dinçer, Kadir Eltutar Sb Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Diyabetik Maküla Ödeminde Intravitreal Bevacizumabın Görme Keskinliği Ve Santral Maküla Kalınlığı Üzerine Etkileri Tuğrul Altan, Mustafa Doğan, Alper Ağca, Dilek Erdoğan, Fevzi Akkan, Erol Özer, Nurhan Dinçer, Kadir Eltutar Sb Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Fuchs’ Heterokromik Iridosiklitis Olan Hastaların Klinik Özellikleri Tülay Alpar Akçetin, Nurhan Dinçer, Fevzi Akkan, Dilek Türkmen, Kadir Eltutar Sb Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Kronik Üveiti Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Tülay Alpar Akçetin, Fevzi Akkan, Murat Uyar, Kadir Eltutar Sb Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Transkonjonktival 23 G Vitrektomiyle Regmatojen Retina Dekolmanı Sonuçlarımız Fevzi Akkan, Demet Özçelik, Yusufcan Yurtsever, Betül Sezgin, Kadir Eltutar Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Xidmətlərimizdən maksimum yararlanmaq üçün çerezlərdən istifadə edirik. www.dunyagoz.com'a daxil olmaqla, çerezlərin istifadəsinə razılıq verirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Al