İndi Axtar 012 404 44 69 - 365 GÜN, 24 SAAT DAİMİ XİDMƏT
Prof. Dr. Ümit Aykan
Prof. Dr.
Ümit Aykan
Göz Xəstəlikləri Mütəxəssisi
İstanbul - Etiler Randevu Al

Kitapları

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

 • 7.3.1. Iwach A.G., Aykan U ve D.H. Hoskins, “Exfoliation Glaucoma”, Current Ocular Therapy. 6th Edition, 481-483 (2008, Elsevier Inc.)
 • 7.3.2. Aykan U, “ Göz Hastalıklarında Aciller”, Acil Hastaya Yaklaşım, 1st Edition, 81-91 (2014,İntertıp Yayınevi)
 • 7.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
 • 7.4.1. Bilge A.H. , Aykan Ü, E. Günhan Ö, Deveci S. “Topikal Antiglokomatöz İlaçların Konjunktiva Üzerine Etkileri”, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, 4, 310-314 (1995).
 • 7.4.2. Aykan Ü, A.H. Bilge, K. Ataç, D. Ceyhan ve E. Yıldırım, “Normotansif Glokom, Primer Açık Açılı Glokom ve Migren Hastalarında Renkli Doppler Ultrasonografi Bulgularımız”, Fırat Tıp Dergisi,1, 253-258 (1997).
 • 7.4.3. Aykan Ü., A.H. Bilge ve E. Yıldırım, “Normotansif Glokom, Primer Açık Açılı Glokom ve Migren Hastalarında Plazma Endotelin-1,2 Düzeyleri”, Fırat Tıp Dergisi, 1, 259-263, (1997).
 • 7.4.4. Çelebi S., T. Demir, G. Alagöz,Ü. Çeliker, Aykan Ü ve H. Akın, “Nanoftalmuslu Üç Olgu”, MN Oftalmoloji, 5, 298-300 (1998).
 • 7.4.5. Kükner A.Ş., S. Çelebi, Aykan Ü ve T. Demir, “Konjenital Ptosisli Olgularda Levator Aponövroz Katlama Sonuçlarımız”, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, 9, 171-173 (2000).
 • 7.4.6. Çelebi S., O. Aydemir, Y. Yılmaz, A.Ş. Kükner ve Aykan Ü, “Metil Alkol İntoksikasyonunda Göz Bulguları”, MN Oftalmoloji, 8, 255-258 (2001).
 • 7.4.7. Aykan, Ü., K. Karadayı, T. Akın ve A. H. Bilge, “Akrilik ve PMMA Göz İçi Lens İmplantasyonlarında Uzun Dönem Arka Kapsül Kesifleşme Oranlarının Karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 33, 361-364 (2003).
 • 7.4.8. Aykan Ü, K. Karadayı, T. Akın, A. H. Bilge ve U. Ünsal, “5.5 mm 3-Parçalı Akrilik GİL İmplantasyonunun Arka Kapsül Kesifliklerine Etkisi: 3 yıllık Randomize Prospektif Çalışma Sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 33, 575-578 (2003).
 • 7.4.9. Ünsal, U., T. Akın, Aykan Ü ve A. H. Bilge, “5.5 mm Optik Çaplı 3-Parçalı ve Tek Parçalı Katlanabilir Hidrofobik Akrilik Göz İçi Lens (GİL) İmplantasyonu Sonrasında Erken ve Geç Dönem Refraksiyon Sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 34, 103-107 (2004).
 • 7.4.10. Aykan, Ü., T. Akın, U. Ünsal, K. Karadayı, D. Erşanlı ve A. H. Bilge, “Katarakt Cerrahisi ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonrası Gelişen Steril Endoftalmi Olgularımızın Değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 34, 246-250 (2004).
 • 7.4.11. Certel, İ., T. Akın, K. Karadayı, Aykan Ü, B. Akın ve A. H. Bilge, “Primer Açık Açılı Glokom, Normotansif Glokom, Oküler Hipertansiyon ve Normal Gözlerde Santral Kornea Kalınlığı”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 479-483 (2005).
 • 7.4.12. Aykan, Ü., T. Akın, K. Karadayı, İ. Certel ve A. H. Bilge, “Çocukluk Çağı Katarakt Olgularımızda Görme Aksı Opasifikasyonunun Önlenmesinde Primer Posterior Kapsüloreksis ile Kombine Anterior Vitrektomi ve Posterior Optik Capture Sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 36, 22-27 (2006).
 • 7.4.13. Konuk, O., Aykan Ü ve H. Doğan, “Şaşılık Cerrahisinde Ayarlanabilir Sütür Tekniği ve Cerrahi Sonuçlarımız”, MN Oftalmoloji,13, 200-202 (2006).
 • 7.4.14. Akın, T., Aykan Ü, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Normal Tansiyonlu Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Laser Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 17-22 (2007).
 • 7.4.15. Akın, T., Aykan Ü, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Lazer Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”, Türk Oftalmoloji Gazetesi,37,142-148 (2007).
 • 7.4.16. Akın, T., Aykan Ü, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Mavi Işık Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonrası Kontrast Duyarlılık Değişimleri”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37,112-117 (2007).
 • 7.4.17. Aykan, Ü., T. Akın ve A. H. Bilge, “Antimetabolitli Filtran Cerrahi Sonrasi Erken Dönemde Transkonjunktival Sütür Kesme Yönteminin Etkinliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37,128-132 (2007).
 • 7.4.18. Aykan, Ü. ve A.G. Iwach, “Açık Açılı Glokomda Selektif Lazer Trabeküloplastinin Etkinliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37,118-122 (2007).
 • 7.4.19. Aykan, Ü. ve A.G. Iwach, “Argon Lazer Trabeküloplasti (ALT) Uygulanmış Gözlerde Selektif Lazer Trabeküloplasti (SLT) Etkinliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, (2007).
 • 7.4.20. Aydın A, Karadayı K, Aykan Ü, Can G, Bilge AH, ‘’ Oftalmik Cerrahide Kullanılan Göz Kapağı Spekulumlarının Göziçi Basıncına Etkileri’’, Glokom-Katarakt Oft. Dergisi, 3:2, 113-115 (2008).
 • 7.4.21. Aydın A, Duman C, Yıldız TF, Aykan Ü, Bilge AH,’’Blefaroptosizte Küçük Kesili Aponevroz ve Levator Katlama Yöntemi’’, MN Oftalmoloji, 15:2, 115-120 (2008).
 • 7.4.22. Aydın A, Aykan Ü, Çolakoğlu K, Bilge AH, ‘’ Glokomlu Bir Olguda Cloverleaf (Yonca Yaprağı) Görme Alanı Defekti’’, Glokom-Katarakt Oft. Dergisi, 3:3, 201-204 (2008).
 • 7.4.23. Aydın A, Aykan Ü, Can G,Sabahyıldızı M, Bilge AH. ‘’Spektral Optik Koherens Tomografi ile Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği’’, Glokom-Katarakt Oft. Dergisi, 4, 43-47 (2009).
 • 7.4.24. Aykan Ü, Çolakoğlu K, Aydın A.,Bilge AH ‘’Asemptomatik, Multipl Siliyer Cisim Kisti Tanısında Ultrason Biyomikroskopinin Yeri’’, Glokom-Katarakt Oft. Dergisi,4,124-127 (2009).
 • 7.4.25. Aydın A, Yılmaz B, Erdurmuş M, Aykan Ü “Dinamik Kontür Tonometre Ölçümlerinin Değişkenliği ve Oküler biyometrik Faktörlerle İlişkisi’’ Türk Oftalmoloji Gazetesi,39,425-429 (2009).
 • 7.4.26. Kar T, Aydın A, Aykan Ü, Erşanlı D. “Glokomlu ve Oküler Hipertansiyonlu hastalarda Timolol-Dorzolamid ile Timolol-Brimonidine sabit kombinasyonlarının Etkinlik ve Yan Etkilerinin karşılaştırılması’’ Glokom-Katarakt Oft. Dergisi, 4, 226-229 (2009).
 • 7.4.27. Aykan Ü, Aydın A, Bilge AH. “Pigmenter Glokom Tedavisinde Kombine Lazer Periferik iridotomi ve Selektif Lazer Trabeküloplasti’’ Glokom-Katarakt Oft. Dergisi, 5, 110-113 (2010).
 • 7.4.28. Salcan İ, Aykan Ü, Aydın A., Erşanlı D. “Genç Sağlıklı Bireylerde Ultrason Biyomikroskopi ile Ön Kamara Açısına ait Nicel Değerler’’ Türk Oftalmoloji Dergisi,40, 194-198 (2010).
 • 7.4.29. Aykan Ü, Aydın A, Bilge AH. “İlerlemiş Glokom Olgusunda Tıbbi Tedavi ile Disk Çukurluğunda Akut Düzelme’’ Glokom-Katarakt Oft. Dergisi,5,169-172 (2010).
 • 7.4.30. Akdemir MO, Aykan Ü, Kandemir B. “Üveit ile birlikte tekrarlayan spontan hifema’’ J Kartal Tr,XXI (1):37-40. (2010)
 • 7.4.31. Arı Ş, Aykan Ü, Öztaş Z, Sabahyıldızı M, Erşanlı D. “İridokorneal Endotelyal Sendromlu Bir Olgu Sunumu ve Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi’’ Glokom-Katarakt Oft. Dergisi,5;176-178. (2010).
 • 7.4.32. Aykan Ü. “ Seton Cerrahisinde Yenilikler” Glokom-Katarakt Oft Dergisi, 6(2), 81-85. (2011)
 • 7.4.33. Salcan İ, Aykan Ü, Yılmaz B. “ Fakoemülsifikasyon ve Katlanabilir Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonrası Ön Segment Konfigürasyon Değişikliklerinin Ultrason Biyomikroskopi ile Değerlendirilmesi” Türk Oftalmoloji Dergisi, DOİ.10.4274/tjo.41.84803, (2011)
 • 7.4.34. Aydın A, Aykan Ü, Çakır A, Kar T, Ersanlı D. “Toksik Optik Atrofi ve Disk Çukurlaşması Olan Bir Hastada Gelişen Psödoeksfolyatif Glokom” Türk Oftalmoloji Dergisi, DOİ.10.4274/tjo.41.46855, (2011)
 • 7.4.35. Aykan Ü. “Glokomda Lazer Uygulamaları: Siklodestrüktif Girişimlerde Yenilikler.” Glo-Kat 2011;6:Özel Sayı:78-81.(2011)
 • 7.4.36. Aykan Ü. “Glokomda Ön Segment Görüntüleme” T Klin J Oft –Special Topics 2012;5(1):69-75. (2012)
 • 7.4.37. Dağdelen S, Aykan Ü. “ Dural Ectasia of the Optic Nerve Sheats and Monocular Proptosis – Two Rare Comorbidities associated with Idiopathic Intracranial Hypertension.” Türk Oftalmoloji Dergisi,2013; 43:297-300. (2013)
 • 7.4.38. Sönmez İ, Aykan Ü. “Psychotropic Drugs and Ocular Side Effects” Türk Oftalmoloji Dergisi,2014; 44:144-50.(2014)
 • 7.4.39. Çolakoğlu K, Aydın A., Kar T., Ayata A., Aykan Ü., Ünal M., Haholu A., Erşanlı D. Trabekülektomi Uygulanan Tavşanlarda Bevacizumab’ın Konjonktival Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi. Glo-Kat 2014;9:167-172.

7.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 • 7.5.1. Üstünsöz, B., M. Taşar, Aykan Ü, Y. Papuşçu, M. Sağlam, İ. Somuncu. “Normotansif Glokomda Renkli Dopplerin Yeri. 5.Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 6, Bursa, (1995).
 • 7.5.2. Ceyhan, D., Aykan Ü, Ü. Coşkun. “Karotiko-kavernöz Sinüs Sonucu Oluşmuş Optik Atrofide Radyolojik Bulgular. Türk Oftalmoloji Derneği XX. Kış Sempozyumu, 9, Antalya, (1997).
 • 7.5.3. Ünsal, U., Aykan Ü, T. Akın, A. H. Bilge, O. Gülecek. “3-parçalı ve tek parçalı akrilik GİL implantasyonunun arka kapsul kesifliklerine etkisi . Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 127, İstanbul, 2003.
 • 7.5.4. Certel, İ., T. Akın, Aykan Ü, K. Karadayı, B. Akın ve A. H. Bilge. “Primer açık açılı glokom ve normotansif glokom olgularında Heidelberg Retinal Tomografi (HRT-2) ve görme alanı değişikliklerinin değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 102, Antalya, 2005.
 • 7.5.5. Akın, T., Aykan Ü, K. Karadayı, İ. Certel, M. A. Özdil ve A. H. Bilge. “Mavi Işık Filtreli Göz İçi Lensi (GİL) ve Standart Hidrofobik Akrilik GİL İmplantasyonu Sonrası Kontrast Duyarlılık Değişimleri. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 261, Antalya, (2005).
 • 7.5.6. Aykan, Ü., O. Konuk ve H. Doğan. “Şaşılık Cerrahisinde Ayarlanabilir Sütür Tekniği ve Cerrahi Sonuçlarımız . Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,, 323, Antalya, (2006).
 • 7.5.7. Akın, T., Aykan Ü ve A. H. Bilge. “Antimetabolitli filtran cerrahi sonrası erken dönemde transkonjunktival sütür kesme yönteminin etkinliği. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 191, Antalya, (2006).
 • 7.5.8. Aykan Ü., O. Konuk, H. Doğan. “Genç Erişkinde Primer Pterygium Cerrahisine ait Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Konjunktival Otogreft ile Amniyotik Membran Transplantasyon. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 227, Antalya, (2006).
 • 7.5.9. Akın, T.,Aykan Ü, İ. Certel, K. Karadayı ve A.H. Bilge. “Primer Açık Açılı Glokomu Olan ve Olmayan Kataraktlı Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası GİL Tilt ve Desantralizasyon Değerlerinin Karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 263, Antalya, (2006).
 • 7.5.10. Aykan Ü, Tırhış H, Yıldız TF, Ayata A, Akın T, Bilge AH. “Komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisinde yaygın Descemet membran dekolmanı ve tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 298, Antalya, (2007).
 • 7.5.11. Yıldız TF, Aykan Ü, Akın T,Aydın A, Bilge AH. “Akut dakriosistitli iki infantta tedabi yaklaşımı’’ Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 321, Antalya, (2007).
 • 7.5.12. Akın T, Yıldız TF, Aykan Ü, Karabudak Ö, Çekin E, Bilge AH. “Waardenburg Sendromu Tip-1.’’ Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 334, Antalya, (2007).
 • 7.5.13. Aydın A, Aykan Ü, Çolakoğlu K, Bilge AH. ’’Spektral Optik Koherens Tomografi ile Yapılan Peripapiller Sinir Lif Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği’’Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 91, Antalya, (2008).
 • 7.5.14. Yılmaz B, Aydın A, Haholu A, Aykan Ü, Bilge AH. ’’Yetişkin Bir Hastada Akut Bilateral Lakrimal Bez Psödotümörü’’ Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 241, Antalya, (2008).
 • 7.5.15. Çolakoğlu K, Aykan Ü, Akın T, Aydın A, Bilge AH. ’’Ptosis Ogularında 8-Şekilli Dikiş ile Levator Aponöroz Katlama Tekniğimiz’’Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 253, Antalya, (2008).
 • 7.5.16. Aydın A, Aykan Ü, Yılmaz B, Erşanlı D, Bilge AH. ’’Bilateral Optik Nörit ile Ortaya Çıkan Bir Behçet Hastalığı Olgusu’’ Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 260, Antalya, (2008).
 • 7.5.17. Aykan Ü, Akın T, Aydın A, Sabahyıldızı M, Karadayı K, Bilge AH. ’’Genç Erişkin bir Hastaya Ait İleri Glokom Olgusunda Medikal Tedavi ile Optik Disk Çukurlaşmasında Akut Düzelme’’ Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 274, Antalya, (2008).
 • 7.5.18. Aykan Ü, Akın T, Aydın A, Karadayı K, Bilge AH “Trabekülektomi Sonrası Artmış Göziçi Basınç Kontrolunda Selektif Laser Trabeküloplastinin Kısa Dönem Sonuçları’’ Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 369, Antalya, (2008).
 • 7.5.19. Aykan Ü, Aydın A, Çolakoğlu K, Karadayı K, Bilge AH. “Antimetabolit ile Birlikte Trabekülektomi Uygulanan Laser Sütüroliz Sonrası Gelişen Termal Konjonktiva Hasarı’ Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 118, Antalya, (2009).
 • 7.5.20. Salcan İ, Aykan Ü, Aydın A, Erdurmuş M, Erşanlı D. “Sağlıklı Genç Bireylerde Ultrason Biyomikroskopi ile Ön Kamara Açısına ait Kantitatif Değerlerin Saptanması’’ Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,125 , Antalya, (2009).
 • 7.5.21. Aydın A, Çolakoğlu K, Aykan Ü, Erşanlı D. “Spektral Optik Koherans Tomografi, Heidelberg Retina Tomografisi ve Renkli Fundus Kamera ile Elde Edilen Optik Disk parametrelerinin Karşılaştırılması’’ Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,120, Antalya, (2009).
 • 7.5.22. Aydın A., Aykan Ü, Kar T, Erşanlı D. “Glokomatöz Disk Çukurlaşması mı, Değil mi?Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,220, Antalya, (2009).
 • 7.5.23. Kar T, Aydın A, Aykan Ü, Erşanlı T. “Glokomlu Hastalarda Timolol-Dorzolamid ile Timolol-Brimonidine Sabit Kombinasyonlarının Etkinlik ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması’’ Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,246, Antalya, (2009).
 • 7.5.24.Salcan İ, Aykan Ü, Aydın A, Erşanlı D. “Fakoemülsifikasyon ve katlanabilir göziçi lens implantasyonu sonrası konfigürasyon değişikliklerinin ultrason biyomikroskopi ile değerlendirilmesi’’ Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,89, Antalya, (2010).
 • 7.5.25. Çolakoğlu K, Aydın A, Kar T, Ayata A, Aykan Ü, Ünal MH, Haholu A, Erşanlı D. “Bevacizumabın trabekülektomi uygulanan tavşanların konjonktivasında yara iyileşmesi üzerine etkisi.’’ Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,94, Antalya, (2010).
 • 7.5.26. Salcan İ, Aykan Ü. “Komplike kataraktın nadir bir nedeni: Sektöryel siliyer cisim agenezisi” Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,284, Kıbrıs, (2011).
 • 7.5.27. Dağdelen S. Aykan Ü. “ Dural Ectasia of the Optic Nerve Sheats and Monocular Proptosis – Two Rare Comorbidities associated with Idiopathic Intracranial Hypertension.” Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, , Antalya , (2012).
 • 7.5.28. Salcan İ, Aykan Ü. “ Siliyer Cisim Agenesis” Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, , Antalya , (2012).
 • 7.5.29. Sönmez İ, Köşger F, Aykan Ü. “ Majör depresif bozukluk tanılı hastalarda retina sinir lif kalınlığı” 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya. (2014)

7.6. Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

 • 7.6.1 Aykan Ü, Toygar O. “Bölüm 12: Glokomda Muayene Yöntemleri” Temel Göz Hastalıkları (Genişletilmiş ve güncellenmiş 3. Baskı) Editörler: Dr. Pınar Aydın ve Dr. Y. Akova) (Baskıda)
 • 7.7. Kitap veya Bölüm çevirileri
 • 7.7.1. Sonal Desai Wadhwa ve Eve Juliet Higginbotham (Çeviren: Aykan Ü), Episkleral Venöz Basınç Artışı ile İlişkili Glokom Albert & Jakobiec, Principles and Practice of Ophthalmology Bölüm 211 (2008)
 • 7.7.2. John F Salmon (Çeviren Aykan Ü) Ön Segment Cerrahisine İkincil Gelişen Glokom. Albert & Jakobiec, Principles and Practice of Ophthalmology Bölüm 212 (2008)
 • 7.7.3. W.Wynn Mc Mullen ve Donald J. D’Amico (Çeviren Aykan Ü) AIDS ve Göz Bulguları Albert & Jakobiec, Principles and Practice of Ophthalmology Bölüm 341 (2008)
 • 7.7.4. Craig Lewis ve Victor L. Perez (Çeviren Aykan Ü) Sistemik Vaskülitlerde Göz Bulguları Albert & Jakobiec, Principles and Practice of Ophthalmology Bölüm 348 (2008)
 • 7.7.5. F. Hampton Roy, Frederick W. Fraunfelder, Frederick T. Fraunfelder. Current Ocular Therapy, 6th Edition. Bölüm 14 Mekanik ve Mekanik Olmayan Yaralanmalar (Çeviren Aykan Ü), (2010)
 • 7.7.6. F. Hampton Roy, Frederick W. Fraunfelder, Frederick T. Fraunfelder. Current Ocular Therapy, 6th Edition. Bölüm 16 Ön Kamara (Çeviren Aykan Ü), (2010)
 • 7.7.7. F. Hampton Roy, Frederick W. Fraunfelder, Frederick T. Fraunfelder. Current Ocular Therapy, 6th Edition. Bölüm 26 Lens (Çeviren Aykan Ü), (2010)
 • 7.7.8. F. Hampton Roy, Frederick W. Fraunfelder, Frederick T. Fraunfelder. Current Ocular Therapy, 6th Edition. Bölüm 29 Orbita (Çeviren Aykan Ü), (2010

Xidmətlərimizdən maksimum yararlanmaq üçün çerezlərdən istifadə edirik. www.dunyagoz.com'a daxil olmaqla, çerezlərin istifadəsinə razılıq verirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Al