İndi Axtar *4469 - 365 GÜN, 24 SAAT DAİMİ XİDMƏT

ÜMUMİ GÖZ MÜAYİNƏSİ

Göz müayinəsinin mərhələləri

Dərin göz müayinəsi ən azı 30 dəqiqə çəkir. Müayinə zamanı göz damcılarından  istifadə edərək  göz dibinə baxılmalıdır.

1. Görmə itiliyi testi

Detallı göz müayinəsinin ilkin  mərhələsində görmə itiliyi  oxuma qabiliyyəti olan insanlarda hərflərin  oxunması, oxuma qabiliyyəti olmayan insanlarda isə şəkillərin incə detallarının görülüb görülmədiyi  foropter ilə müəyyən edilir.

Böyükdən kiçiyə doğru gedən  hərf və rəqəmlərdən istifadə olunan  bu testdə, yaxın və uzaq  görmə problemlərini aşkar etməyə yardım edir.

2.  Eynək müayinəsi

Gözlərdə miopiya, hipermetropiya və astiqmatizm kimi qüsurların olması yoxlanılır. Ölçmələr eynək lazım olub olmadığını müəyyən etmək üçün refraktometrin köməyi ilə həyata keçirilir.

Bundan əlavə, avtomatik cihazın köməyi ilə bu göstəricilərə malik şüşələr pasiyentdə subyektiv olaraq ən yaxşı görmə qabiliyyətini müəyyən etmək üçün istifadə olunur.

3.  Göz qapaqların müayinəsi

Göz qapaqlarının, gözyaşı vəzilərinin, gözyaşı kanallarının və göz ətrafı sahələrin vəziyyəti araşdırılır.

4.  Göz əzələlərinin müayinəsi

Göz bəbəyinin hərəkətlərini təmin edən gözdaxili əzələlərin, həmçinin gözlərin paralel yerləşməsini təmin edən xarici əzələlərin funksiyaları yoxlanılır.Çəplik və cüt görmə şikayətləri olan xəstələr üçün bu xüsusilə əhəmiyyətlidir.

Sürətlə və ya yavaş-yavaş hərəkət edən obyektlərin izlənilməsi prinsipinə əsaslanan bu testin tətbiqi zamanı aşkar edilən problemlər oxu qabiliyyətinin və digər motor bacarıqların müəyyən edilməsi üçün də istifadə olunur və həmçinin nevroloji xəstəliklər zamanı bu test əsas metodlardan biri hesab olunur.

5.  Göz təzyiqin ölçülməsi

Göz təzyiqin (qlaukoma) ölçülməsi zamanı gözdaxili təzyiq göstəriciləri müəyyən edilir. Kontaktsız tonometrdən istifadə edərək, hər hansı bir ağrı hissi olmadan gözlərə hava axını verilir.

Gözün havaya müqaviməti gözdaxili təzyiqi müəyyən etməyə kömək edir. Göz təzyiqiniz normal səviyyədən yüksəkdirsə, qlaukoma mövcudluğu riski artır. Qlaukomanın aşkarlanması üçün bu əsas müayinə  metodunda  normadan kənara çıxma aşkar olunduqda, görmə sinirinin müayinəsi, buynuz qişanın qalınlığı və görmə sahələrinin müəyyən edilməsi aparılır.

6.  Biomikroskopik müayinə

 

Birçox fərqlı cihazın kombinasiyası olan yarıq lampası  ilə gözün buynuz qişasına, qüzehli qişasına, büllura və torlu qişaya detallı bir şəkildə baxılır, göz ilə bağlı bütün xəstəliklərin simptomları araşdırılır. 

7.  Göz dibi müayinəsi

Gözlərə göz bəbəyini genişləndirən damci tətbiq edilir. Beləliklə, gözdaxili strukturlar, büllur və torlu qişa daha ətraflı şəkildə müayinə oluna bilər.  Bu üsul ilə gözün daxili strukturlarını öyrənmək üçün  20-30 dəqiqə vaxt  tələb olunur ki, gözə damlanan damcıların effekti başlasın. Uşaqlarda göz bəbəyini genişlədərək  gizli görmə qüsurları aşkar etmək olur.

Damcıların istifadəsi və bəbəyin genişlənməsi ilə aparılan bu müayinənin köməyi ilə torlu qişanın qopmasının, qlaukomanın, hipertoniyanın, baş beynin şişlərinin və orqanizmin müxtəlif xəstəliklərinin simptomlarını aşkar etmək olar.

Xidmətlərimizdən maksimum yararlanmaq üçün çerezlərdən istifadə edirik. www.dunyagoz.com'a daxil olmaqla, çerezlərin istifadəsinə razılıq verirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Al